Munkavédelem, kockázatértékelés

Kockázatértékelés

A kockázatelemzés segít önnek, hogy reálisan becsülje fel a munkavégzés baleseti kockázatait, ezáltal csökkentve a bekövetkező sérüléssel járó balesetek számát, ezúton csökkentve a munkaerő-kiesés valószínőségét. A kockázatértékelés (kockázatbecslés v. kockázatelemzés) elkészítésében cégünk a rendelkezésére áll. A kockázatértékelést az I. veszélyességi osztályba tartozó munkakörök esetében a tevékenység megkezdését követő 6 hónapon belül, II. és III. veszélyességi osztály esetében a kockázatelemzést 1 éven belül kell elkészíteni, és évenként felülvizsgálni.

Hatóköre

Az kockázatelemzésnek ki kell terjednie legalább:

 • az alkalmazott munkaeszközökre,
 • veszélyes anyagokra és készítményekre,
 • a munkavállalókat érő terhelésekre,
 • a munkahelyek kialakítására.

Követelmények

A kockázatelemzés elkészíttetésénél munkáltatónak figyelembe kell venni a következő általános követelményeket:

 • A veszélyek elkerülése, elkerülhetetlen veszélyek értékelése
 • a veszélyek keletkezési helyükön való leküzdése
 • az emberi tényező figyelembe vétele a munkahelyek kialakításánál, az eszközök és munkafolyamatok kiválasztásánál
 • a műszaki fejlesztések eredményeinek alkalmazása (és összevetése a kockázatértékelés pontjaival)
 • a veszélyes műveletek kiváltása veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel
 • egységes és átfogó megelőzési tevékenység és szemlélet kialakítása, amely kiterjed a folyamatokra, a technológiákra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására
 • a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest
 • a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

Dokumentáció

A kockázatbecslés során legalább az alábbiakat kell dokumentálni:

 • a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai
 • a veszélyek és veszélyeztetettek azonosítása
 • a kockázatot súlyosbító tényezők
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése
 • a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése a kockázatértékelés tekintetében
 • a tervezett felülvizsgálatának időpontja
 • az előző kockázatértékelés időpontja

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. A tevékenységhez kapcsolódóan 10.000 000 Ft-os felelősségbiztosítással rendelkezünk.

Ne feledje: a halogatás a tett halála! Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy munkatársunk segíthessen önnek!

Szükség lenne Önöknél is ilyen szolgáltatásra?