Általános Szolgáltatási Feltételek

Az SaaS (szoftver szolgáltatásként) licenc keretében kínált szoftvertermékek (továbbaikban: Szoftver) használati feltételei:

 1. Keret: Cégünk szoftvertermékeit SaaS licenc keretében értékesíti. (Jelentése: Software-as-a-Service, azaz szolgáltatásként kínáljuk a szoftvereket.) Ebből fakadóan a szoftvereink nem megvásárolhatóak egyszeri díjfizetéssel (kivétel természetesen az egyedi megállapodás alapján, megrendelésre készült termékek)
 2. Környezet: A szoftverek kizárólag a saját szervereinkről futtathatók, a licencelő saját szerverén való futtatásra nincs lehetőség. Erre technikai okok miatt van szükség: a futtatási környezet folyamatos frissítése, beállítása jelentős többletidőt venne igénybe. A szoftverek korlátlan számú munkaállomásról egy időben is elérhetőek.
 3. A használat jogalapja: A Licencelő a szoftverre licenc (használati) jogot szerez a havidíj megfizetésével. Ez a használati jog nem tartalmaz semmilyen fejlesztési kötelezettséget csak hibajavítást, támogatást és a termék futtatási környezetének biztosítását (ún.: hosztolást), azaz a Licencelő a szoftvert abban az állapotában használhatja, ahogyan van. A Szolgáltatónak nem kötelessége fejlesztéseket végezni a Szoftveren. Amennyiben a Licencelőnek felmerül valamilyen továbbfejlesztési igénye (egy meglévő funkció módosítása vagy egy új funkció beépítése), arra a Szolgáltató döntése és szabad kapacitása szerint árajánlatot adhat. A Szolgáltató csak akkor ad ajánlatot a kért új funkció/funkciómódosítás fejlesztésére, ha úgy ítéli meg, hogy az egybevág a Szoftver profiljával, és a Szoftver többi használójának sem okoz használati nehézséget vagy rosszabb használati élményt.
 4. Technikai feltételek: A használathoz legalább 4/2 Mbit/sec.-es internet kapcsolat, és Firefox/Chrome/Safari böngésző szükséges. (Más típusú böngészőkkel a működés nem tesztelt). A díjfizetés a használat alatt állandó, tehát független a Szoftver használati intenzitásától. A Szoftver és az azt futtató szerveren komplex behatolásvédelmi rendszer és tűzfal fut. Ezért több hibás belépési kísérlet, hibás port használat, vagy egyéb behatolásgyanús tevékenység esetén a Licencelő IP címe kitiltásra kerül, amely nem oldódik fel magától. A tiltás feloldásához kérje Ügyfélszolgálatunk segítségét.
 5. Továbbadott szolgáltatások: A szoftvertemékek tartalmaz(hat)nak SMS küldési lehetőséget. Az SMS küldéshez szükséges hardvert és telefonszámot cégünk biztosítja, de az esetleges SMS-ek küldésének a költsége a mindenkori licencdíjon felül kerül felszámításra, és a soron következő számlán önálló tételként megjelenik. Az SMS küldési funkciót a Mav-IT Kft. harmadik féltől vásárolja.
 6. Evolúciós jog fenntartása: A Mav-IT Kft. fenntartja a jogot, hogy a szoftvert a piaci is technikai szükségletei szerint önállóan is módosítsa, de természetesen az alap funkciók nem szűnnek meg. Elképzelhető, hogy előzetes bejelentés nélkül újabb funkciók jelennek meg, vagy a meglévők más módon használhatók tovább. Az újabb funkciók megjelenése nem jár díjnövekedéssel.
 7. Támogatás: A Szolgáltató munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között emailes és telefonos támogatást nyújt magyar és angol nyelven. A támogatási telefonszám: +36 20 451 7460, az e-mailes és a Skype-os csatornákról telefonon kérjen információt. A támogatás kérése csak a funkciók működésének jobb megértésére irányulhat, a supportos kolléga nem jogosult a Szoftverben módosításokat végezni.
 8. Rendelkezésre állás: A szoftvereket kiszolgáló szerver(ek) egy biztonságos és felügyelt szerverteremben van(nak) elhelyezve, így a rendelkezésre állás éves viszonylatban minimum 99,5%-os. A maradék 0,5 % (ez megközelítőleg 44 óra egy évben a 8760-ból) egy részét a rendszeres megelőző karbantartásokra, szükséges technikai szünetekre használjuk fel (természetesen hétvégén, vagy ünnepnapokon), a maradékot pedig az esetleges meghibásodások javítása emésztené fel (ez nyilván nem tervezhető).
 9. Adatbiztonság: A Szoftverben tárolt minden adatról minden munkanap, naponta egyszer, éjfélkor biztonsági mentés készül. 5 db mentést tárolunk folyamatosan, ennél régebbi adatokról visszaállítás nem kérhető. Havária esemény esetén Ön kérheti az esetlegesen törölt vagy felülírt adatok visszaállítását. Technikai lehetőségeinktől függően ezt a kérést általában aznap teljesítjük. Az adat visszaállítás (ha nem a mi hibánkból ered) nem díjmentes.
 10. Adatkezelés: A bejelentkezett felhasználók IP címeit, a böngésző típusát és verziószámát, a bejelentkezések időpontját és a bejelentkezett felhasználó nevét rögzítjük és tároljuk. Bűncselekmény, vagy egyéb törvénytelenség esetén a hatóságok részére adatszolgáltatási kötelezettségünk van. A Mav-IT Kft. jelen szolgáltatásban a 2011. évi CXII. (“Infotv.”) 3. § 18. pontja értelmében adatfeldolgozó, a Licencelő pedig ugyanezen paragrafus 9. pontja értelmében Adatkezelőnek minősül.
 11. Felelősség kizárása: Mint minden rendszerben, így a Szoftverben is előfordulhatnak olyan hibák, amelyek a leggondosabb tesztelés ellenére sem kerültek még napvilágra. A Szolgáltatónak kötelessége a lehető legkörültekintőbben eljárni a Szoftver fejlesztése-tesztelése során. Mivel azonban a hibák előfordulása nem zárható ki 100%-ban, ezért a Szolgáltató semmilyen mértékben nem vállal anyagi felelősséget a Szoftver nem rendeltetésszerű használatából fakadó, és/vagy a Szoftverben lévő fel nem derített hibákból közvetlenül vagy közvetetten fakadó adatvesztésekért, károkért, többletmunkáért, indirekt módon okozott további hibákért, anyagi, morális vagy egyéb veszteségért.
 12. Brand megjelenítése: A Szoftver megjelenési felülete tartalmaz cégünkre, illetve a Szoftver nevére utaló logót, márkanevet. Ezek nem távolíthatóak el. Ennek egyrészt technikai, másrészt üzletpolitikai okai vannak. A licencdíj alacsonyan tartásához mi kalkulálunk azzal a reklámértékkel, ami a szoftverben és a nyomtatványokon megjelenő brand hoz. Ezek megjelenése nem tolakodó.

Meglévő szoftvertermékekhez addicionális fejlesztést-módosítást az alábbi feltételek mentén végezzük:

 1. Egy-egy feladatnál 10%-os idő-(és ár-)eltérés lehetséges. A ráfordított időt a közzétett standard óradíjjal kell megszorozni, így kapjuk meg a fejlesztés teljes költségét. Az óradíjon felül semmi egyéb költség nem keletkezik.
 2. Amennyiben a fejlesztési időszak alatt már van szerződésük, akkor a fejlesztéseket az elkészültük után, a soron következő számlán kell fizetni. Ha (még) nincs licencszerződés, akkor a munka megkezdéséhez 50% előleg megfizetése szükséges.
 3. Az új/módosított funkciók bekerülnek a szoftvertermékbe, de mivel ez nem egyedi termék lesz, ezért az új/módosított funkciókat minden felhasználó használhatja. Arra, hogy csak a megrendelő (Ön) használhassa később az addicionális funkciókat, nincs lehetőség. Cserébe viszont Ön további díj megfizetése nélkül használhatja a másik ügyfelünk által finanszírozott fejlesztéseket.
 4. A fejlesztési csomag minden funkciót tartalmaznak amit leírtunk, de semmi olyat, amit kifejezetten nem rögzítettünk.
 5. A funkciók (döntésünktől függően) ki-be kapcsolhatóak lehetnek a beállításokban. Fejlesztéskor szem előtt kell tartanunk a szoftver többi használóját, ezért a szoftver használata nem lehet nehezebb, bonyolultabb, vagy a termék eredeti rendeltetésétől gyökeresen eltérő irányú.
 6. A fejlesztések kivitelezési módja – fejlesztés közben felmerülő – technikai okok miatt némileg eltérhet az itt leírttól, de a funkcionalitás marad ami a funkciótervben szerepel.
 7. Minden új funkciót és módosítást aprólékosan tesztelünk mielőtt publikálunk. A legalaposabb tesztelés ellenére is maradhat a szoftverben olyan hiba, amely nem derül ki csak miután az éles használat megkezdődött. Ezért minden új funkció esetében a publikációt követő 3 hónapi “béta” azaz “korai kiadás”-ként kell kezelni. Ilyenkor előfordulhat hogy egy-egy részfunkció nem az előzetes várakozásoknak működik (vagy egyáltalán nem működik). Természetesen amint lehet javítjuk a hibát.

Fogalom definíciók:

Licencelő: aki a Szoftvert díjfizetés ellenében használni fogja.

Infotv. 3.§: adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

Infotv. 3.§: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja