IKEA IWAY+ISQS

IKEA IWAY ISQS
Mit is jelent a két betűszó?

Az IKEA magatartáskódexe, az IKEA Módszere a Lakberendezési Termékek Beszerzésére vonatkozóan (IWAY), határozza meg azt, hogy mit várhatnak el a beszállítók az IKEA-tól, és mit vár el az IKEA a beszállítóitól. Az ISQS (IKEA Supplier Quality Standards) a beszállítók számára ír elő minőségi sztenderdeket. Ha az Ön vállalkozása az IKEA beszállítója szeretne lenni, meg kell felenie a GO/NO GO feltételeknek.

Mi is ez valójában?

Az IKEA Módszere a Lakberendezési Termékek Beszerzésére vonatkozóan (IWAY) nemzetközi megegyezéseken és nyilatkozatokon alapul továbbá rendelkezéseket tartalmaz az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozatából (1948), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által kiadott A Munka Világára Vonatkozó Alapvető Elvekről és Jogokról nyilatkozatból (1998) és a Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről-ből (1992). Előírásokat tartalmaz a munkafeltételekre, a gyermekmunka megakadályozására, a környezetre, a felelősségteljes erdőgazdálkodásra és más egyebekre. A beszállítóknak kötelességük tájékoztatni munkatársaikat és alvállalkozóikat az IKEA magatartáskódexének tartalmáról, így biztosítva azt, hogy minden elvárás teljesül a tevékenységük végzése során. Környezetvédelmi feladatokat tartalmaz, valamint a Munka-és Egészségvédelmi körülményeket meghatározó minimális elvárásokat a termékek, alapanyagok és a szolgáltatások beszerzésekor. A szabvány előírja a kötelezően betartandó környezetvédelmi, tűz-és balesetvédelmi teendőket továbbá igazolni kell, hogyan tesz eleget a szervezet ezen követelményeknek.

Az IWAY lényege

 • Az IWAY kötelező elvárásai
 • Általános feltételek
 • Üzleti etika
 • Környezet
 • Vegyi anyagok
 • Hulladékok
 • Baleset- és tűzmegelőzés
 • Alkalmazottak egészsége és biztonsága
 • Munkaerő-toborzás, munkaidő, munkabérek és juttatások
 • Szállás
 • Gyermekmunka és a kiskorú alkalmazottak
 • Hátrányos megkülönböztetés
 • Alkalmazottak elkötelezettsége
 • Zaklatás, visszaélés és fegyelmi eljárás

Az ISQS szabvány előírásai a beszállítókra vonatkoznak, előírja az alapanyagok kezelését, átvizsgálását, a megfelelőség igazolását, továbbá a vezetői elkötelezettséggel kapcsolatos feladatokat, a szállítás előtti feladatokat, végellenőrzéssel kapcsolatos teendőket.

Az ISQS lényege

 • Go/NO Go vagy is Mehet/Nem mehet követelmények
 • Vezetőség elkötelezettsége
 • Bevezető lépések, előkészület
 • Beérkező alapanyagok, termékek biztosítása, kezelése
 • Beérkező alapanyagok, termékek biztosítása, kezelése
 • Termék előállítás folyamatának ellenőrzése
 • Végellenőrzés, Dokumentáció és mintapéldány ellenőrzés, kontroll
 • Általános előírások

Tanácsadással segítjük az IKEA IWAY és az IKEA ISQS rendszerek kiépítését és bevezetését az Ön vállalkozásában.

Ne feledje: a halogatás a tett halála! Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy munkatársunk segíthessen önnek!

Szükség lenne Önöknél is ilyen szolgáltatásra?