Menu

Vállalatirányítás

ISO 9001 tanúsítás

Az ISO 9000-es szabványsorozat rendszerszabvány, ami azt jelenti, hogy előírásai nem a termék meghatározott tulajdonságait határozzák meg, hanem a szervezet működésének egészét átszövő elveit fektetik le. A minőség: azt nyújtani a vevőnek amit akar, ahol és amikor akarja, folyamatosan, és megfelelő árért. Leegyszerűsítve: minőség az, ha a vevő jön vissza és nem a termék. A minőségirányítás (ISO9001) régebbi megnevezése Minőségbiztosítás, esetleg Minőségügyi rendszer.

Bővebben

Tűzvédelem

A 1996. évi XXXI. törvény 19. ß (1) értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Kötelező az Ön cégénél is tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

Bővebben

ISO 14001 tanúsítás

Az ISO 14001 rendszer célja, hogy folyamatai szabályozásában ésszerű környezeti terhelést redukáló üzemet vezessen be, és ennek meglétét független harmadik fél által tanúsíttassa, ezzel is biztosítva a környezetszennyezés olyan csekély mértékét, amely releváns a gazdasági szükségletekkel.

Bővebben

ISO 22000 Élelmiszerbiztonság Irányítási rendszer

Ma Magyarországon minden vállalatnak, amelynek tevékenysége hatással van az élelmiszerbiztonságra, legyen az élelmiszerlánc bármely részén, rendelkezni kell HACCP rendszerrel. A HACCP rendszer önmagában nem tanúsítható, de az ISO 22000 élelmiszerbiztonság irányítási rendszer (ÉBIR) más irányítási rendszerekhez hasonlóan már igen, így a vevők számára objektív bizonyítékot nyújthatunk arra, hogy termékenk, szolgáltatásunk biztonságos élelmiszert eredményezzen.

Bővebben

OHSAS 18001 (MEBIR)

A MEBIR egy mozaikszó, a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer szavak kezdőbetűiből áll össze. Angol nyelvterületen OHSAS-ként ismert, ami az Occupational Health and Safety Assessment Series szavak kezdőbetűiből áll. A MEBIR (OHSAS 18001 - MSZ 28001) a társaságok biztonsági kötelezettségeit, munkahelyi egészségvédelemmel és a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatait foglalja irányítási rendszerbe. 2000 január 1-én lépett hatályba az a szabályozás, ami alapján minden olyan cégnek, ahol min. 1 alkalmazott dolgozik, rendelkeznie kell a törvény feltételeinek megfelelő kockázatbecsléssel. Ennek alapos áttekintése, és az ebből következő intézkedési terv létrehozása az egyik leglényegesebb munka a MEBIR szempontjából.

Bővebben

Munkavédelem

A kockázatértékelés már 1 fő munkavállalótól jogszabályi előírás!


Vállaljuk az 1993. évi XCIII. munkavédelemről szóló törvényben előírt munkabiztonsági kockázatértékelés (kockázatelemzés) feladatainak elvégzését, bármely tevékenységre és munkahelyre vonatkozóan. A kockázatelemzés segít önnek, hogy reálisan becsülje fel a munkavégzés baleseti kockázatait, ezáltal csökkentve a bekövetkező sérüléssel járó balesetek számát, ezúton csökkentve a munkaerő-kiesés valószínőségét. A kockázatértékelés (kockázatbecslés v. kockázatelemzés) elkészítésében cégünk a rendelkezésére áll.

Bővebben

IKEA IWAY + ISQS felkészítés

Mit is jelent a két betűszó?

Az IKEA magatartáskódexe, az IKEA Módszere a Lakberendezési Termékek Beszerzésére vonatkozóan (IWAY), határozza meg azt, hogy mit várhatnak el a beszállítók az IKEA-tól, és mit vár el az IKEA a beszállítóitól. Az ISQS (IKEA Supplier Quality Standards) a beszállítók számára ír elő minőségi sztenderdeket. Ha az Ön vállalkozása az IKEA beszállítója szeretne lenni, meg kell felenie a GO/NO GO feltételeknek.

Bővebben

ISO 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszer

Az információ jelen társadalunk egyik legfontosabb értéke. Az üzleti életben a megfelelő információ a megfelelő pillanatban fennmaradást és a fejlődést jelenti, és van amikor egy nagyon fontos adat, információ elvesztése egy szervezet bukását hozhatja. Ilyen eset például, amikor információk, amelyeket csak belső használatra szántak, nyilvánosságra kerülnek. Az információk minőségében, mennyiségében, elosztásában vagy helytállóságában bekövetkező katasztrófa bármelyik vállalatot csődközeli helyzetbe sodorhatja. Ezért nagyon fontos felügyelni az információbiztonsági kockázatokat és lehetőség szerint megelőzni az információvesztést.

Bővebben